Comments on the proposed NMT policy and Master Plan

Stellenbosch Fietsry se amptelike kommentaar oor die voorgestelde nuwe NMT-Beleid en -Meesterplan : 14 Junie 2021

COMMENTS: Stellenbosch Fietsry/Cycling

  • NMT TRANSPORT POLICY AND MASTER PLAN

GENERAL COMMENTS

Stellenbosch Fietsry/Cycling, in broad terms, welcomes and underwrites the content of the above-mentioned documents.  There are some secondary reservations regarding specific projects in the NMT Masterplan.   These will be highlighted and commented on later. 

Continue reading Comments on the proposed NMT policy and Master Plan

Stellenbosch Fietsry – Jaarverslag 2020

Dit was inderdaad ‘n ongewone jaar. Ons het goed afgeskop, en met die inperking het ons voortgegaan met ons weeklikse vergaderings op zoom.

Ons het die jaar op 23 Januarie begin as aktiewe deelnemers aan ‘n werkswinkel by die US se Fakulteit Ingenieurswese om leerders wiskunde en fisika te leer met die fiets as leermiddel. Leerders van skole in die Skiereiland  en Stellenbosch het deelgeneem en dit was deel van ‘n projek tussen Stellenbosch Fietsry en die Innovasiefabriek (Innovationsmanufaktur) van prof Eckehard Moritz in München. Kontak met prof Moritz gaan steeds voort.

Op 1 en 2 Februarie  het ons  die Internasionale Kantoor van die Universiteit Stellenbosch gehelp met hul verwelkomingsprogram deur oor dié naweek sowat 130  internasionale studente in groepe op fietsritte deur die dorp te neem.

Een van ons grootste teleurstellings die afgelope jaar was dat die Munisipaliteit  steeds nie geld begroot het om die Fietsplan van 2015 te begin uitvoer nie en ook geen geld vir enige fietsryprojekte begroot het vir die volgende jaar nie, selfs nie veel instandhouding van bestaande fietsbane  sal gedoen word nie, lyk dit vir ons.

Ons het gehoop dat die Munsipaliteit die grendeltyd en pandemie sou benut deur kits-fietsbane uit te rol en meer geld sou bestee aan fietsry-infrastruktuur soos in ander lande en stede, veral om distansiëring te bevorder, maar ons versoeke hieroor is geïgnoreer.

DIt is ons oortuiging dat veilige fietsry net werklik moontlik sal wees en mense net in groter getalle sal fietsry as daar ‘n aaneengeskakelde fietsnetwerk deur die hele dorp is.  Tans is daar net ‘n gebroke netwerk van gedeelde NMT-paaie of onveilige geverfde fietsbane wat doodloop. Andersins moet die pendelryer maar ons nou strate en druk verkeer trotseer of selfs vir sy veiligheid op sypaadjies ry.

Die Fietsplan stel so ‘n netwerk voor, maar daar kom net niks van nie.

Die Fietsplan van 2015 prioritiseer fietsinfrastruktuur-projekte. Ons is nietemin deur die Munisipaliteit gevra om prioriteite te identifiseer.  Ons het reeds in 2019 kitsprojekte en langtermynprojekte geïdentifiseer, maar ons insette kry geen aandag nie. Ons het hoegeneemd geen reaksie gekry nie.

Ons is in kennis gestel dat die teer van sypaadjies deur die hele Munisipale gebied prioriteit moet geniet as NMT-projek. Natuurlik is dit belangrik, maar fietsryers se veiligheid, byvoorbeeld  oor die groot kruisings by  Idasvallei, Cloetesville en Die Boord, is net so belangrik!

Die Munisipaliteit het besluit dat die Fietsplan en die NMT-plan gekombineer  en uitgebrei word oor die hele munisipale gebied. Ons het voor die grendeltyd met die konsultante vergader om insette te lewer en ‘n vrugbare gesprek is gevoer. Ons het die konsultante ook begelei op ‘n fietsrit deur ‘n deel van dorp.

Weens die Inperking is hierdie deelnemingsproses  gestaak, maar is hervat met ‘n vergadering op 28 September.

Die konsultante se verslag is opgestel en oorhandig, maar ons wag nou reeds geruime tyd op die Munisipaliteit se kommentaar op die verslag.

Stellenbosch Fietsry het deur die jaar aktief deelgeneem aan die vergaderings van die Mobiliteitsforum, al was dit dan grotendeels op zoom.

As gevolg van die pandemie, is besluit om nie vanjaar ‘n  Jaarvergadering te hou nie.

Die elektroniese weergawe van ons Fietskaart, wat steeds gewild is onder besoekers en inwoners aan die dorp, word tans weer opgedateer, aangesien daar altyd veranderinge in die dorp plaasvind en ons altyd verbeteringe kan aanbring. Die bygewerkte e-kaart sal hopelik voor middel-2021 beskikbaar wees.

Dit is vir ons verblydend dat die Provinsie na ‘n aantal probleme die NMT-pad na Jamestown voltooi het. Dit is net jammer dat hierdie belangrike NMT-pad langs die R44 nie oral goed onderhou word nie. Sekere vervalle dele is mooi herstel met ‘n nuwe sementoppervlak, maar op ander  plekke raak dit al hoe meer toegegroei en smaller.

Die toenemende aantal nuwe glybane op die R44, soos by die ingang na Tegnopark, wek kommer, want daar word dit nou beslis onveilig vir fietsryers wat in die rigting van Stellenbosch ry. Fietsryers word net nie in die pad-ontwerp in ag geneem nie. Daar is net aan motorvoertuie gedink.

Dit is vir ons  steeds ‘n groot bron van kommer dat die Munisipliteit min  geld begroot om NMT-geriewe te onderhou, want sekere NMT-paaie mag deur fietsryers benut word. Die NMT-pad langs George Blake-laan, wat Kayamandi en Plankenbrug met die dorp verbind, is wel herstel  na ontwrigtende bouwerke en diefstal van plafeistene.

Om af te sluit. Ons bly teleurgestel dat oor die afgelope vyf jaar bitter min gedoen is om die Fietsplan uit te voer. Ons vertrou dat die nuwe NMT-beleid en die gekombineerde NMT-plan sal lei tot ‘n begroting wat hierdie plan sal begin uitvoer.

Ons bly vas oortuig dat fietry een van die goedkoopste, gesondste en groenste maniere is om die verkeersdruk en parkeerprobleme op Stellenbosch te help verlig en ons bly verbind tot die ideaal om veilige fietsry, in hoofsaak pendelry,  binne die bereik van die meeste Stellenbossers te bring.


 [

 [

Fietsportret: Elbé van Heerden

Elbé van Heerden het maar skaars ‘n maand gelede begin fiets ry werk toe. Sy was jare lank ‘n joernalis, en ook ‘n paar jaar werksaam by die Eikestadnuus, maar werk tans by Basic Bistro in Kerkstraat. As sy nie werk nie, lees sy “al die boeke, verken die plaaslike berge en drink baie wyn”. 

1.       Hoe lank ry jy al met jou fiets werk of winkels toe? 

Ek het so ‘n maand terug ‘n fiets gekoop. Dit was al lankal die plan, maar ek het uiteindelik een gekry wat binne my prysklas is. Hy is nie super-spoggerig nie, maar hy bring my waar ek wil wees. 

2.       Hoe het dit jou lewe verander? 

Behalwe vir die vrees dat my fiets gesteel gaan word, het ek weke laas met my kar gery. Die verkeer maak my nog baie senuweeagtig. Ek het as ‘n kind leer fietsry op die plaas waar karre nie juis ‘n probleem was nie. Hier is ten minste nie so baie dorings soos in die Karoo nie! 

3.       Hoe ver ry jy elke dag? 

Tussen 3-5 km, afhangend van of ek werk of gym. Ek is nog bietjie bewerig. Die sêding dat dit so maklik soos fietsry is, is nie op my van toepassing nie! 

4.       Vertel ons meer van jou fiets. 

Dis ‘n baie ou Diamondback-bergfiets, bietjie geroes om die kante met ‘n “geeky” staander en om een of ander rede vol advertensies. Dit lyk asof Katrientjie ‘n lang lewe gehad het voor sy by my uitgekom het. 

5.       Het jy raad vir mede-fietsryers wat werk toe ry? 

“Moenie ‘n kar omry nie” – in my pa se woorde. 

6.       Watter infrastruktuur-veranderinge sal jy graag wil sien in Stellenbosch? Hoe kan ons ons dorp meer fietsry-vriendelik maak? 

Die meeste motoriste is meer bewus van fietsryers as voetgangers, in my opinie, maar die strate is baie nou. Die sypaadjies is darem wyd en maklik om te navigeer (sodra die vesel klaar gelê is). Ek probeer by strate (soos Ryneveldstraat) hou wat fietslane het.

Hier is Carinus Lemmer se raad in dié opsig: kry ‘n roete waar jy veilig voel. Soms is dit bietjie verder maar die rit is die moeite werd.

Ek moet ook noem dat die plaaslike fietsry-gemeenskap ongelooflik is. Deur bietjie rond te vra het ek uitgekom by Tyl Willems wat vir my ‘n stel pedale gegee het toe een van myne gebreek het. En hy het dit sommer vir my opgesit ook. Ek is eindeloos dankbaar vir sulke goeie mense en so bly om deel te wees van dié groep mense – oftewel sodra ek my fietsry-voete vind. 

DP/GOP 2020/21 Cycling Network/Fietsnetwerk for Stellenbosch

The Directors of Stellenbosch Fietsry/Cycling NPC request that the following be put on the list of priorities for the Integrated Development Plan of the Stellenbosch Municipality:

Die Direkteure van Stellenbosch Fietsry NPC versoek dat die volgende op die prioriteitslys van die Geïntegreerde Ontwikkelingsplan van die Munisipaliteit Stellenbosch geplaas word:

An appropriate five-year budget to establish a safe and convenient commuter cycling network in Stellenbosch.

‘n Gepaste vyfjaarbegroting om ‘n veilige en gerieflike fietspendelnetwerk op Stellenbosch te vestig.

Motivation

A commuter cycling network in Stellenbosch is a vital component for a sustainable transport strategy. A safe and convenient network will play a significant role in alleviating vehicular traffic and parking problems with an added health benefit: exercise and less pollution.

Such an extended network will provide residents from all areas such as Ida’s Valley, Cloetesville, Kayamandi, Die Boord, Dalsig and the eastern neighbourhoods unhindered, safe and convenient access to the CBD, schools, shops etc and between neighbourhoods and areas.

The lack of an extended and connective network is the main reason why people do not commute more by bicycle in Stellenbosch. Painted cycle lanes on certain roads offer no protection and on main connector routes cyclists have to share narrow roads with vehicles, which is unsafe.

Motivering

‘n Fietspendelnetwerk op Stellenbosch is ‘n noodsaaklike deel van ‘n volhoubare vervoerstrategie. ‘n Veilige en gerieflike netwerk sal ‘n beduidende  rol speel in die verligting van die verkeers-  en parkeerprobleem. Daarby het dit ‘n gesondheidsvoordeel: meer oefening en minder besoedeling.

So ‘n uitgebreide netwerk sal dit moontlik maak vir mense uit gebiede soos Idasvallei, Cloetesville, Kayamandi, Die Boord, Dalsig en die oostelike woonbuurte om ongehinderd, veilig en gerieflik na die middedorp, skole en tussen woongebiede te ry.

Tans verhoed die gebrek aan ‘n veilige fietsrynetwerk dat meer mense fiets ry vir pendeldoeleindes, want geverfde bane op sekere paaie bied nie beskerming nie en belangrike  direkte verbindingsroetes is onveilig omdat ryers op die padoppervlakte moet ry sonder enige beskerming.

If we build it, people will use it!

As ons dit bou, sal mense dit gebruik!

Dawid Botha, Hugo Truter, Carinus Lemmer, Enrico Liebenberg

In reaksie op SF se beswaar dat daar nie vir fietsry begroot word nie, het die Munisipaliteit as volg gereageer

Date: 31 August 2020

Dawtd Botha Stellenbosch Cycling

Email: dawidbotha.za@gmail.com Attention: Mr Dawid Botha

Dear Mr Botha

RE: DRAFT THIRD REVIEW OF THE FOURTH GENERATION IDP AND DRAFT MTREF BUDGET 2020/21

The Stellenbosch Municipality would like to thank you for taking the time to  peruse,  and  to provide feedback on, the Draft Third Review of the Fourth Generation Integrated  Development Plan (IDP) 2017 – 2022 and Draft Medium Term Revenue and Expenditure Framework (MTREF) (Draft Budget) for the 2020/21 financial year.

The Municipality periodically compiles Roads, Transport and Non-Motorised Transport (NMT) plans and continually updates these plans as they are used, amongst other things, to inform decision making.

The implementation of any intervention contained in a plan would still require further processing, before a project is implemented, the needs of the Municipality /community are assessed and priorities are assigned (to each project). Due to limited resources, only projects that receive a very high priority, as well as top management approval – are assigned a portion of the Municipal budget.

Historically the roll out of infrastructure especially in low income areas have been lacking. Over the past 5 years, there has been an enormous outcry from these communities for improved sidewalk infrastructure. Following an assessment of these requests, it was determined that these requests should receive priority. Therefore, the focus of the Municipality’s resources over the past 5 years was the roll out of basic sidewalk infrastructure in these areas.

The Cycle Plan is a valuable document, that will in future be updated and incorporated into the overall NMT plan, the roll out interventions highlighted in the Cycle Plan will be implemented once the backlog of basic sidewalk infrastructure has been addressed.

Gurswin Cain

Manager IDP/PMS/PP

1 September 2020

Beswaar van Stellenbosch Fietsry teen die 2020/21 Munisipale begroting

Dawid Botha, voorsitter van Stellenbosch Fietsry, het op 6 Mei hierdie brief aan die Munisipaliteit gerig en die volgende beswaar aangeteken.

Dit is met groot teleurstelling dat ons weer moet verneem dat daar feitlik geen geld virdie aanstaande boekjaar toegewys is aan geriewe vir die bevordering van veilige fietsry op Stellenbosch nie, terwyl miljoene rande begroot word vir sypaadjies.

Ons is nie teen die verbetering van sypaadjies nie, maar ons vra vir ‘n  meer regverdige verdeling van fondse.

Daar is ‘n dringende nood vir veilige fietsryroetes in ons hele dorp. As organisasie kry ons gedurig versoeke vir meer veilige fietspaaie.

Daar is ‘n goeie en goedgekeurde Fietsplan wat in 2015 deur die Raad aanvaar is. Die plan stel ook stapsgewys voor hoe die plan uitgevoer moet word.

Dit het nog nie gebeur nie!

Ons versoek is dus nie in die lug nie, maar volgens ‘n deeglik uitgewerkte plan.

Die Fietsplan bepaal ook prioriteite wat ons as Stellenbosch Fietsry al meermale met die Burgemeester, Burgemeesterskomiteelid vir Infrastruktuur, die Direkteur Infrastruktuur en die Hoof: Paaie en Stormwater bespreek het.

Die plan het voorstelle vir veilige fietsry vir feitlik elke straat/pad in die breër gemeenskap van Stellenbosch – beslis nie net vir die middedorp nie!

Soos met sypaadjies, maak inwoners van alle gemeenskappe gebruik van fietsgeriewe, en is Stellenbosch meestal onveilig vir kwesbare fietsryers, veral diegene wat na hul werk en ander bestemmings pendel.

Ons versoek is dus dat u die voorstelle soos vervat in die Fietsplan aanspreek, en beduidend aanspreek aangesien fietsryers saam met voetgangers die mees kwesbare gebruikers van ons paaie is.

Met dank

Dawid Botha

Voorsitter: Stellenbosch FietsryFietsportret: Marike van der Watt (PhD-student)


1.       Hoe lank ry jy al met jou fiets werk of winkels toe?

Ongelukkig nog nie lank genoeg nie, en dit het ‘n Belgiese draai gekos om my by hierdie punt te kry. In 2018 het ek en my gesin in Leuven gewoon vir navorsing, en danksy die goeie openbare vervoer het ons besluit om die jaar karloos deur te sien. In Leuven het ons slegs twee kilometer van die stasie af gewoon en 600m van die naaste winkels af, maar ná ‘n ruk raak die gestap stasie of kampus toe ‘n berg, en ek was dankbaar toe ‘n vriend sy plooifiets vir my aangebied het waarmee ek my reistyd aansienlik kon verkort. Die fiets is toe ook gerieflik ingespan vir inkopietogte, want jou mandjie kruideniersware raak gou ‘n ton as jy moet terugstap huis toe. By ons terugkeer na Stellenbosch het ons besluit om ons fietsrygewoontes so veel as moontlik voort te sit. Stellenbosch is meer uitgespreid as Leuven (en dis nie so plat nie!), maar ek geniet dit om met my fiets te ry en kan nie glo dat ek voorheen so vinnig in die kar gespring het vir kort afstande nie.

2.       Hoe het dit jou lewe verander?

As ek met my fiets ry, hoef ek nooit soos die Israeliete sewe dae om Jerigo se mure te trek en op ramshorings te blaas voor ek gelukkig genoeg is om ‘n parkeerplek in die dorp te kry nie. Ek kan my fiets orals gratis parkeer en  by my departement (in die Lettere-gebou op die kampus) boonop in ‘n fietsloods agter slot en grendel. Dit is seker die mees voor die hand liggende kwaliteite van my fietsryery. 

Ek het ook besef ek koop regtig baie meer oordeelkundig as ek vinnig by die winkel stop op pad terug huis toe: daar is net soveel plek in my fietsmandjie, en my rugsak kan nie oorlaai word nie. Gevolglik ek dink twee maal voor ek  iets koop. 

In spitsverkeer ry ek teen my gewone spoed terug huis toe en kom waarskynlik vroeër by die huis as wanneer ek met die kar sou ry. 

As ‘n ma sorg my fiets ook vir groter vryheid, en dit is miskien die ingrypendste verandering wat ons nog nie behoorlik omhels het nie. Voorheen was dit te maklik vir die kinders om ‘n rit hierheen of daarheen te versoek, maar nou lag ek in my mou as ek laat weet ek is met my fiets in die dorp. Ons kinders word dus ook gedwing om meer fiets te ry en self meer onafhanklik te wees. Dit is ongelukkig nie altyd moontlik nie. In die wintermaande was dit maar donker Bloemhof toe in die oggende en ‘n tjello of viool saam met ‘n yslike skooltas gaan nie goed werk op ons paaie nie!

3.       Hoe ver ry jy elke dag?

As ek kantoor toe en terug ry is dit net meer as ses kilometer, maar soms moet ek ander draaie in die dorp ook ry wat die afstand bietjie rek. Dit wissel tussen 80-100 km per maand.

4.       Vertel ons meer van jou fiets

My fiets verdien eintlik ‘n storie! In ‘n terloopse gesprek met Patricia Botha het sy my vertel van haar man, Dawid Botha, se stokperdjie om ou fietse te restoureer. Hy het my genooi om te gaan kyk na sy fietse, maar nie een van hulle het (volgens hom) by my gepas nie. Uiteindelik het hy laat weet dat hy iets vir my opgespoor het: ‘n ou KTM uit Oostenryk wat hy met soveel liefde gerestoureer het dat ek byna te bang was om daarmee te gaan ry omdat daar stof op sou kom! Dit is ‘n dorpsfiets, en dit het aanvanklik vreemd gevoel om so laag en regop te sit as ek ry, heeltemal anders as die bergfietse waaraan ek gewoond was. Maar nou is dit vir my baie gemakliker as laasgenoemde.

5.       Het jy raad vir mede-fietsryers wat werk toe ry?

Belê in ‘n goedkoop dorpsfiets:  verminder die kanse dat dit gesteel sal word. 

Toets maar die verskillende paaie en roetes dorp toe. Sommige is meer fietsvriendelik as ander. Merrimanlaan is byvoorbeeld effens korter vir my, maar dit voel baie veiliger om in Victoriastraat te ry. 

Gebruik duidelike handseine om jou intensies aan te dui. Maar selfs dan moet jy steeds sorg dat motoriste dit gesien het en vir jou toelating maak. Ongelukkig is ons motoriste nog nie so op fietsryers ingestel nie. Hopelik sal dit verander as meer mense begin fietsry, die voordele daarvan besef, asook hoe blootgestel ‘n fietsryer is! 

6.       Watter infrastruktuur-veranderinge sal jy graag wil sien in Stellenbosch? Hoe kan ons ons dorp meer fietsry-vriendelik maak?

Ek sou graag wou sien dat daar elke 400-500 meter spesifieke sones geskep word waar taxi’s, Ubers en gewone motoriste kan stop om passasiers op en af te laai. Sodoende is fietsryers bewus daarvan en word jou lewe nie in gevaar gestel wanneer jy moet uitswaai vir ‘n voertuig wat op enige plek skielik voor jou stop, of rustig in die fietslaan staan en wag om iemand op te laai nie. 

Meer fietspaaie in die dorp – wat nie bloot as nagedagte met ‘n lagie verf op die besige pad aangedui is nie – sal dit ook veiliger maak. (Sommer net ‘n ander opmerking: soms ry ek wel op die sypaadjie omdat dit veiliger voel in spitsverkeer, maar dan besef ek ook hóé onvriendelik baie sypaadjies in die dorp en op kampus is vir rolstoelgebruikers, mense wat blind of andersins siggestremd is, en ouers met stootwaentjies…)

Ek dink ook ondernemings in die middedorp kan in samewerking met die munisipaliteit spesiale afslag aanbied vir fietsryers.

Surveying commuters in Stellenbosch

The accompanying survey targets people who commute in Stellenbosch, regardless of mode, purpose or frequency.

It seeks to identify commuters’ preferences and characteristics. It also aims to find the barriers and facilitators for cycling in the Stellenbosch area.

This survey is a relevant component of a sustainability research project developed for the Japanese International Cooperation Agency (JICA) developed by United Nations University and University of Tokyo. The core objective is to assess the plausible impact of a Dockless Bicycle Sharing System in Stellenbosch.