Stellenbosch Fietsry – Jaarverslag 2022

Ek wil graag almal bedank wat fietsry, want was dit nie vir julle nie sou ons nie die groot nuus gehad het dat die Stadsraad op 26 Oktober vanjaar die nuwe NMT-beleid en die NMT-meesterplan en Fietsplan goedgekeur het nie.