Stellenbosch Fietsry: Jaarverslag, Desember 2016

In die tweede jaar van sy kort bestaan, het Stellenbosch Fietsry van krag tot krag gegaan en verskeie projekte van stapel laat loop en verhoudinge verstewig met instansies.

Wat was die hoogtepunte?

  • Ons het ‘n suksesvolle Bosfietsberaad 2 verlede jaar van  4- 6 Desember gehou.
  • Goeie verhoudinge is gevestig met die PPA (Trapkragvereniging). Die PPA het geld toegeken vir vier projekte, te wete, Ry Fiets skool toe, Ry fiets werk toe, die opstel van kaarte en fietspad-tekens.
  • Goeie verhoudinge duur voort met die Munisipaliteit, veral met mnr. John Muller, waarnemende Bestuurder: Vervoer, NMT en Openbare Vervoer
  • Fietstoerisme: SF was medegids vir ‘n Bloggers-toerismerit op 19 April  langs die Eersterivier.
  • SF het ‘n groep Nederlands-Vlaamse studente gelei op ‘n Dorps- en Rivierroete op 1 Augustus. Hierdie ritte is die begin van Fietstoerisme in en om ons dorp op pendelfietse.
  • Twee inspeksies van Marais-Merrimantrajek vir afronding: 13 Junie met mnr. Nigell Winter en 29 Oktober met mnr. John Muller. Ons is dankbaar vir vordering,  soos nuwe houtpaaltjies om die NMT-paaie vry van motors te hou, maar daar is nog probleme met gepaste bordtekens, verfwerk op paaie en randstene.
  • SF het gesorg vir tweerigting-verkeer vir fietsryers in Jannasch-straat, wat nou eenrigting is.
  • Vergader met nuwe Burgemeesterskomiteelid vir Infrastruktuur, Jan de Villiers, op 20 September, waar die volgende bespreek is:
Continue reading Stellenbosch Fietsry: Jaarverslag, Desember 2016