Stellenbosch Fietsry – Jaarverslag 2022

Stellenbosch Fietsry se visie is ‘n dorp wat weerloses op ons paaie beskerm en hierdie dokumente sal die basis  vorm van ons gesprekke met die Munisipaliteit in die toekoms.

Ander goeie nuus is die bou van NMT-paaie aan die noordekant van die Jan Marais-Natuurtuin en die plant van tekens onder in Dorpstraat wat geplaveide voetpaaie en fietsbane aandui.

En dan is ons baie dankbaar vir die voet- en fietspaaie langs en ‘n brug oor die Eersterivier ten weste van die R44. Dis ‘n rigtinggewende projek vir ons munisipaliteit en elke plaaslike owerheid in Suid-Afrika. Dankie Remgro!

We have kept up our local and foreign contacts. Marcela Guerero, the founder of Open Streets in Cape Town, visited and explored Stellenbosch by bike in January. We made contact with Chris Bruntlett from the Dutch Cycling Embassy and I visited Armin Falkenhein of the German National Cycling Club in Augsburg.

Recently we were part of a work session on the development of e-cargo bikes in Stellenbosch. This was supported by the German and Bavarian government development agencies, InnovationsManufaktur in Munich and Stellenbosch Entrepreneur and Enterprise Development (SEED) as well as Lark Cycles.

Ons skakel gereeld met amptenare en raadslede  en het byvoorbeeld gehelp met die plasing van parkeerhoepels vir fietse. Ek het reeds ‘n welwillendheidsbesoek gebring aan die nuwe direkteur van Infrastruktuur, Shane Chandaka.

Ons is dankbaar dat ons kon meehelp met Luke van Wyk se vierdejaar-ingenieurskripsie oor die gapings in mikromobiliteit op Stellenbosch. Ons sal mettertyd van die interessante en betekenisvolle bevindinge van hierdie studie bekend maak.

Die nuwe NMT-beleid en NMT-meestersplan en Fietsplan sal binnekort op hierdie webtuiste verskyn.

Ter afsluiting.  Stellenbosch Fietsry bly verbind tot die beskerming van die weerloses op ons paaie; voetgangers, kinders, bejaardes, gestremdes, fietsryers. Hulle moet veilig paaie kan kruis en van hul woonbuurte na die middedorp en skole kan beweeg.

Dawid Botha

Voorsitter