Stellenbosch Fietsry: Jaarverslag, Desember 2016

In die tweede jaar van sy kort bestaan, het Stellenbosch Fietsry van krag tot krag gegaan en verskeie projekte van stapel laat loop en verhoudinge verstewig met instansies.

Wat was die hoogtepunte?

 • Ons het ‘n suksesvolle Bosfietsberaad 2 verlede jaar van  4- 6 Desember gehou.
 • Goeie verhoudinge is gevestig met die PPA (Trapkragvereniging). Die PPA het geld toegeken vir vier projekte, te wete, Ry Fiets skool toe, Ry fiets werk toe, die opstel van kaarte en fietspad-tekens.
 • Goeie verhoudinge duur voort met die Munisipaliteit, veral met mnr. John Muller, waarnemende Bestuurder: Vervoer, NMT en Openbare Vervoer
 • Fietstoerisme: SF was medegids vir ‘n Bloggers-toerismerit op 19 April  langs die Eersterivier.
 • SF het ‘n groep Nederlands-Vlaamse studente gelei op ‘n Dorps- en Rivierroete op 1 Augustus. Hierdie ritte is die begin van Fietstoerisme in en om ons dorp op pendelfietse.
 • Twee inspeksies van Marais-Merrimantrajek vir afronding: 13 Junie met mnr. Nigell Winter en 29 Oktober met mnr. John Muller. Ons is dankbaar vir vordering,  soos nuwe houtpaaltjies om die NMT-paaie vry van motors te hou, maar daar is nog probleme met gepaste bordtekens, verfwerk op paaie en randstene.
 • SF het gesorg vir tweerigting-verkeer vir fietsryers in Jannasch-straat, wat nou eenrigting is.
 • Vergader met nuwe Burgemeesterskomiteelid vir Infrastruktuur, Jan de Villiers, op 20 September, waar die volgende bespreek is:
 1. Die NMT-Werkgroep moet gestig word
 2. Uitvoering van  Fietsplan
 3. Aandag aan NMT-begroting
 4. Afronding van Marais-Merrimanprojek
 5. Instelling van Spoedperk van 40 km/h in woonbuurte en dorpskerns
 6. Voltooiing van NMT-pad na Jamestown/De Zalze/Stellenbosch Square
 7. Herinstellng van Transport-Werkgroep
 • Ons Ry fiets werk toe- en Ry fiets skool toe-projekte van 10 tot 14 Oktober is goed ondersteun deur die gemeenskap, veral by die laerskole is  heelparty nuwe fietspendelaars opgemerk en ‘n paar skole het selfs ‘n tekort aan fietsrakke gehad.
 • Uitdeel van PPA-glimbaadjies aan pendelaars op die R44 met behulp van die Verkeersdepartement, is positief ontvang, veral deur pendelaars wat totaal afhanklik van hul fietse as vervoermidddel is.
 • Ons is dankbaar vir goeie verhoudings en samewerking met Stellenbosch-Wynroetes en Stellenbosch 360.  Beide sien die potensiaal van fietsrytoerisme in die dorp en omgewing.
 • ’n Ontwerper is aangestel vir die beplande Fietstoerismekaart van Stellenbosch en omgewing
 • Die STF ( Stellenbosch Trail Fund): Hierdie vlagskip-inisiatief van Richard de Villiers se werk, langs die Eersterivier en in Koloniesland, verdien ons hoogste lof. Die STF het geweldig baie vermag in ‘n  kort tydjie. Geluk met die  kontrak vir die rehabilitering van die
 • Erfenisdag  se Erfenistrap na Vredenheim op Saterdag 24 September was baie gewild.
 • Die NMT-werkgroep, gestig op Vrydagoggend 2 Desember, is een van die  belangrikste gebeurtenisse  van die jaar vir  die bevordering van NMT.
 • Ons het ‘n werksessie oor parkeergeriewe vir fietsryers in die middedorp tydens Ry Fiets werk toe-week gehou en aanbevelings gemaak aan die Munsipaliteit
 • Ons het heelwat mediadekking en in ons eie sosiale media vir ons projekte gekry. Tans staan ons Facebook-getalle op 418 en op Twitter het ons 358 volgelinge, terwyl ons blog by stellenboschfietsry.co.za as ‘n mini-argief vir ons dokumente dien en agt profiele van bospendelaars bevat.

Ons bedank almal wat gehelp het met reëlings en befondsing van Bosfietsberaad 3  en alle ander projekte.

Stellenbosch Fietsry bevorder en ontwikkel  alle vorme van fietsry in die groter Stellenbosch munisipale area onder alle kultuurgroepe met die klem op pendelfietsry as ‘n oplossing vir motorverkeersprobleme . Dit is terloops goedkoper, groener, gesonder en geselliger.